Kinderen zijn de toekomst

Afspraken en regels

Goed om te weten

Waar samengewerkt wordt, gelden afspraken en regels.
Op de volgende pagina's hebben we de documenten verzameld waarin de belangrijkste afspraken en regels van Morgenwijzer zijn vastgelegd.

- Klachten
- Regeling melding misstanden (klokkenluidersregeling)
- Schorsing & verwijdering
- Managementstatuut