Kinderen zijn de toekomst

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

Morgenwijzer heeft conform de wet op de medezeggenschap een GMR.

Wilt u contact opnemen met de GMR dan kan dat het beste via het e-mailadres gmr@morgenwijzer.nl