Kinderen zijn de toekomst

GMR leden

Even voorstellen....

Jan Willem van der Kaaij
Mijn naam is Jan Willem van der Kaaij en voorzitter van de GMR Morgenwijzer.
Doel van de GMR is om een positieve bijdrage leveren aan de organisatie Morgenwijzer in het belang van kinderen en medewerkers ten behoeve de kwaliteit van het onderwijs. Dit doel wordt bereikt door de kennis binnen de organisatie te delen en hiernaar te handelen.

Naast voorzitter van de GMR ben ik werkzaam als invalleerkracht, coach ik startende leerkrachten en lever ik mijn bijdrage aan kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs bij Morgenwijzer!


Amber van der Sluis
Ik ben leerkracht binnen Morgenwijzer. Momenteel werk ik al een aantal jaar op de Arnoldus van Os in Benthuizen. Naast het lesgeven aan groep 5/6, begeleid ik ook de plusklas bij ons op school.
Binnen de GMR vervul ik de taak van secretaris. Ik wil mij graag inzetten binnen de GMR om de processen van bovenaf te kunnen volgen en de vertaalslag naar de scholen te maken.

Marlies de Geus-Verschoor
Mijn naam is Marlies de Geus-Verschoor en ik zit sinds 2021 in de GMR. Na 10 jaar in het buitenland gewoond te hebben zijn we in 2018 in de gemeente Nieuwkoop komen wonen, waar mijn kinderen naar De Zilveren Maan gaan. Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt en in 2019 de overstap gemaakt naar het onderwijs, en geef nu wetenschap- en technieklessen en -cursussen met behulp van technisch Lego. Ik wil mij graag inzetten voor de GMR om kritisch mee te kunnen denken over richting en beleid en zodoende de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen te verhogen.

Cardia Geers
Mijn naam is Cardia Geers. Ik ben 55 jaar en werkzaam als leerkracht bij Het Spectrum locatie Batenstein in groep 2. Ik neem deel aan de GMR, omdat ik het interessant vind het onderwijs bij Morgenwijzer vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ik ben gewend het onderwijs vanaf de werkvloer te ervaren. In de GMR bekijk je het onderwijs met, als het ware, een helikopterview.

Rob Swinkels
Mijn naam is Rob Swinkels. Ik ben 45 jaar en heb een dochter en een zoon op het Vianova in Alphen aan den Rijn. Ik werk voor een groot Japans concern in een internationale rol op het grensvlak van commercie en technologie. Ik heb affiniteit met financiŽn en juridische zaken.
Als lid van de oudergeleding van de GMR van Morgenwijzer hoop ik met mijn brede interesse en positief kritische houding een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Morgenwijzer onder het credo: zonder wrijving geen glans.


Carolina Tas
Mijn naam is Carolina Tas, leerkracht op basisschool de Bonifacius in Alphen aan den Rijn en schoolcoŲrdinator op basisschool Het Palet in Alphen aan den Rijn.
Samen met de andere leden streef ik naar kwalitatief goed onderwijs. Door mee te denken en advies te geven aan het bestuur dragen wij bij aan een prettige werkomgeving voor onze collega's en de kinderen die dagelijks in de schoolse omgeving werken en leren.

Lisette van der Eijk
Mijn naam is Lisette van der Eijk. Mijn kinderen gaan naar school naar de Populier in Boskoop. Het is fijn om actief mee te kunnen denken over onderwerpen die van belang zijn voor de kinderen maar ook voor de ouders en het personeel. Als de basis goed is dan komt dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Als lid van de GMR hoop ik hier een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.


Danielle Balvert
Ik ben leerkracht op de Arnoldus van Os te Benthuizen en ben hier al een aantal jaar het vaste gezicht van groep 7/8. Sinds 2020 neem ik weer deel in de GMR, na een pauze vanwege een studie. Ik ben in 2014 begonnen als lid van de GMR omdat ik het van grote waarde vind dat er altijd vanuit een overview wordt gekeken naar besluiten van een organisatie. Vanuit mijn positie als leerkracht voel ik me nauw betrokken bij Morgenwijzer. Daarnaast heb ik interesses voor beleidsmatige onderwerpen en de processen die hierbij horen.

Anita van Alphen
Mijn naam is Anita van Alphen. Ik ben 35 jaar en ik heb sinds kort een zoon op het Startblok in Alphen aan den Rijn. Daarnaast heb ik nog een zoon die staat te popelen tot hij naar school mag en een dochtertje. Ik werk als Psychosomatisch fysiotherapeut en ik zie steeds meer kinderen en jongeren in de behandelkamer. Vandaar ook mijn interesse naar het onderwijs in onze regio. Kinderen zijn de toekomst! Als hun basis goed is hebben zij betere tools om met de uitdagingen in het leven om te gaan.

Als lid van de GMR hoop ik bij te dragen door een positief kritische houding en een brede interesse.