Kinderen zijn de toekomst

Informatie over de GMR

Wat verwachten we van een GMR lid?

U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch.
U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met het college van bestuur (CvB) te bespreken.

U wilt dus graag samenwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid op alle scholen.

Wij verwachten dat nieuwe GMR-leden de aangeboden basiscursus medezeggenschap (twee avonden) volgen.
Dit is een waardevolle investering. Immers: Inzet voor de GMR is vrijwillig, maar niet vrijblijvend!
Wij verwachten ook dat u zich inzet voor de communicatie tussen enkele "MR-en" (medezeggenschap op schoolniveau) en de GMR.

Hoeveel tijd besteedt een GMR lid?


De GMR heeft 6 vergaderingen per jaar met het college van bestuur (CvB) en 2 vergaderingen voor intern overleg . Deze vergaderingen zijn altijd op maandagavond (19.30 - 22.00 uur).
Daarnaast besteden GMR-leden tussen de vergaderingen in thuis tijd aan het lezen van stukken, formuleren van reacties en vragen, mailen of bellen tussen commissieleden onderling, etc.

En dan is er nog het contact met de MR-en (medezeggenschap op schoolniveau).
De tijdsinvestering hieraan verschilt per MR, al naar gelang de ervaring en activiteit van de betreffende MR-en. Richtlijn is dat u tenminste 1 keer per jaar een bezoek brengt aan 'uw' MR-en en verder per mail of telefoon 2 keer per jaar contact onderhoudt. Een GMR-lid onderhoudt op deze wijze met ongeveer 2 MR-en contact: de MR van zijn/haar eigen school en 1 andere. Alles bij elkaar maken wij een schatting van een tijdsinvestering van 95 uur per schooljaar.
De voorzitter en de secretaris van de GMR besteden meer tijd,

Voor Personeelsleden is van belang te weten dat u 60 taakuren krijgt voor uw deelname in de GMR. Deze uren komen niet ten laste van de schoolformatie, maar van de bovenschoolse uren.
Personeelsleden dienen wel zelf hun beschikbaarheid verder af te stemmen met hun schooldirecteur.
De uren kunnen een onderdeel zijn van uw bestaande arbeidscontract. De uren kunnen ook extra, dus bovenop het bestaande arbeidscontract, worden uitbetaald. De voorzitter en secretaris krijgen (indien komend uit personeelsgeleding ieder 80 uur.

Voor ouderleden is van belang te weten dat deze tijdsbesteding in beginsel een onbezoldigde vrijwilligersfunctie is.


Wat is de positie van de GMR?
De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen.
In deze wet is bijvoorbeeld aangegeven over welke onderwerpen het college van bestuur CvB de GMR dient te informeren, waar de CvB aan de GMR advies over dient te vragen en voor welke onderwerpen de CvB instemming van de GMR nodig heeft.

Wat bieden wij een GMR lid?
De GMR is een bevlogen en betrokken raad. Een zichzelf sturende en lerende raad met gedreven mensen. Resultaat is dat we een positief verschil maken voor het bestuur van Morgenwijzer.


Wij werken in een prettige, open sfeer en hebben een goede verstandhouding met de CvB. Onze betrokkenheid en inzet worden zeer gewaardeerd, zowel binnen de GMR als daarbuiten. De GMR is zowel voor ouders als leerkrachten een plek om ervaringen te bundelen en inzicht te krijgen in de relevante processen in het onderwijs. In overleg zijn individuele cursussen mogelijk. Bijvoorbeeld 'Hoe lees ik een begroting?'
Welke termijnen gelden voor een 'GMR-lid'?


De zittingstermijn is 3 jaar. Daarna heeft het lid nog 3 keer de mogelijkheid om met
1 jaar te verlengen. Na maximaal 6 jaar moet het 'GMR-lid' dus sowieso aftreden.
In het rooster van af- en aantreden kun je zien welke GMR leden (tevens vanuit van welke scholen) binnenkort hun termijn hebben volbracht.
De GMR streeft er naar om uit zoveel mogelijk scholen een afvaardiging in haar midden te hebben.

Voordracht en verkiezingen
GMR-leden zijn niet perse voorgedragen door de MR van de eigen school. 'GMR-leden' hoeven ook geen lid te zijn van de MR. We streven er naar dat alle leden uit zoveel mogelijk verschillende scholen komen.


Alleen bij een beperkt aanbod van GMR-leden is het mogelijk dat er vanuit ťťn school meerdere leden in de GMR zitting nemen.
Wanneer er op wel meer kandidaten zijn dan vacatures, zal de GMR verkiezingen organiseren voor de invulling van de vacante zetels. Dit houdt in dat alle potentiŽle nieuwe leden zich middels een tekst presenteren. Vervolgens kunnen alle "MR-en" een stem uitbrengen.

Wanneer verkiezingen gehouden moeten worden zullen de procedure en de presentaties van de potentiŽle leden op deze website worden vermeld.
(U kunt dit ook vinden in ons reglement.) "MR-en" krijgen daar op dat moment uiteraard bericht over.
Heeft u andere vragen?
U kunt uw vragen stellen aan het GMR-lid voor uw school of aan de ambtelijk secretaris van de GMR op gmr@morgenwijzer.nl