Kinderen zijn de toekomst

Medewerkers

Bijdragen aan de talenten van morgen

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap: deze kernwaarden, verwoord in onze richtinggevende uitspraken, zijn evengoed van toepassing op onze medewerkers.
Wij gaan uit van de professionaliteit van onze mensen en geven hun de ruimte om hun eigen identiteit te ontwikkelen.
Een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding vinden we belangrijk, omdat die flexibiliteit nodig is om mee te bewegen met de veranderingen in de samenleving en in het onderwijs.
Morgenwijzercollega's verbinden hun eigen ontwikkeling met de ambities van de organisatie om zo de gestelde doelen te realiseren.

Kom jij ons team versterken, als ervaren leerkracht of juist als jong talent?
Kijk dan gauw naar onze vacatures!