Kinderen zijn de toekomst

Missie en visie

Visie

Wie zijn wij
Wij zijn een GMR die verantwoordelijkheid draagt voor de belangen van kinderen, personeel en ouders van Morgenwijzer.

Wat doen wij
Wij toetsen beleid aan de hand van wet- en regelgeving kijkend door de bril van kinderen, personeel en ouders.

Hoe doen wij dat
De GMR vervult haar rol als een proactief samenwerkend orgaan met een positief kritisch houding.

Missie

Wij streven om herkenbaar te zijn voor onze achterban en bevoegd gezag door:
- doelgerichtheid en kundigheid;
- betrokkenheid en bewogenheid;
- kwaliteit te waarborgen;
- transparante communicatie;
- positief kritisch en proactief te zijn.