Kinderen zijn de toekomst

Strategie

'Wijzer naar morgen'

Met elkaar hebben we vijf richtinggevende uitspraken geformuleerd, die als basis dienen voor het onderwijs op de Morgenwijzerscholen:
  1. we stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding;
  2. we maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten;
  3. we zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van en in te leren;
  4. we zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen;
  5. we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen.
Directeuren geven in hun school- en jaarplannen een concrete invulling aan deze richtinggevende uitspraken. Daarin brengen zij hun eigen accenten aan, passend bij de school en bij de speerpunten die ouders, kinderen en leerkrachten belangrijk vinden.

Wil je meer weten over onze strategie en deze richtinggevende uitspraken?
Lees dan hier onze strategisch plan 'Wijzer naar morgen'.