Kinderen zijn de toekomst

Vergaderdata

1 oktober 2018 (intern en met Raad van Toezicht)
8 oktober 2018 (met CvB)
6 november 2018 (met Inspectie)
3 december 2018 (met CvB)
21 januari 2019 (met CvB)
11 februari 2019 (met CvB)
14 februari 2019 (met MR afvaardigingen)
4 maart 2019 (met CvB)
15 april 2019 (met CvB)
3 juni 2019 (met CvB)

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar te bezoeken als toehoorder. De vergaderingen beginnen om 19:30 en vinden plaats op de Henry Dunantweg 30 in Alphen aan den Rijn.
Graag vernemen wij uw aanwezigheid vooraf via gmr@morgenwijzer.nl en indien mogelijk een toelichting op de reden van uw aanwezigheid