Kinderen zijn de toekomst

Vacatures GMR

Gezocht: nieuwe leden Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR)

Geef je op!
Ben je proactief, ga je voor goede kwaliteit van onze scholen en het onderwijs
en ben je gemotiveerd om mee te denken en mee te praten over de gang van
zaken binnen Morgenwijzer? Geef je dan op als GMR-lid!

Wij hebben momenteel 2 vacatures voor de oudergeleding en 2 vacatures voor
de personeelsgeleding open staan.

Opgeven kan per mail naar: gmr@morgenwijzer.nl